מערכות סינון -

מערכות סינון

וינטר הנדסה מתכננת ומייצרת מערכות סינון למגוון יישומים תוך שימוש במגוון מצעי סינון , בהתאם לאפליקציה הנדרשת.

סינון באמצעות מצע חול:

סינון באמצעות מסנן חול הינו העתקת תהליך הקיים בטבע בדמות חלחול מי גשמים אל מאגרי
מי התהום תוך מעברם דרך האדמה הדחוסה כך שהחלקיקים הנמצאים במים נעצרים בשכבות
השונות של האדמה ואינם מגיעים למי התהום.
מסנן החול הינו אחד האמצעים הנפוצים בתעשייה ומשמש לסילוק מרחפים ממים ,
באמצעותו ניתן להגיע לאיכויות סינון הנעות בתחום שבין 5-25 מיקרון.
בתוספת טיפול מקדים של פלוקולציה ניתן להגיע לאיכויות סינון תת מיקרוניות.
המסננים הנפוצים ביותר פועלים בשיטת DOWN FLOW , בה הזרימה מתנהלת מחלקו
העליון של המסנן לכיוון תחתיתו.
סוגי המצעים, אשר בהם נעשה שימוש במסננים הינם בזלת וחול קווארץ.
אפשרויות הבקרה על פעולות המסנן מגוונות וכוללות בקרה אוטומטית או ידנית.

סינון באמצעות מצעים מתקדמים:

סינון באמצעות מצעים מתקדמים הינה הדרך להתמודד עם חלקיקים מרחפים מסוגים שונים
ועם יישומים בהם שיטות סינון אחרות אינן יעילות דיין.
מאפייני המצעים המתקדמים:
א. יכולת סינון גבוהה במיוחד
ב. מצע הסינון אינרטי לחלוטין , עובדה המאפשרת סינון תהליכים המכילים חומרים כימיים
    ללא חשש לפגיעה במצע
ג. מאפשרים מיחזור מים / כימיקלים

כללי – שלבי עבודת המסנן:

                                                                                                                                                       

 שלב העבודה:
בשלב זה מוזרמים מים לסינון מחלקו העליון של המסנן לכיוון תחתיתו.
המים מוזרמים בספיקה המתוכננת לביצוע הסינון ודוחסים את המצע ליצירת "סינון מצע עמוק" אשר משפר את יכולת הסינון.
סיום שלב זה נקבע ע"י בקר לחץ הפרשי / טיימר ידנית.
 שלב השטיפה הנגדית:
בשלב זה מוזרמים מים נקיים חיצוניים שאינם מי המערכת המסוננת לעבר תחתית מסנן החול ומשם    זורמים לניקוז העליון של המסנן. המים מוזרמים בספיקה אשר מרווחת את המצע
אשר נדחס במהלך פעולת המסנן. עם ריווח המצע מתאפשרת זרימת המזהמים אשר נלכדו במצע לעבר הניקוז כך שמתבצע ניקוי יסודי של מצע הסינון.
 שלב השטיפה הסופית:
שלב זה מיועד להידוק מצע הסינון והכנתו לשלב העבודה.
הידוק המצע מתרחש ע"י הזרמת מים מחלקו העליון של
המסנן לכיוון תחתיתו. שלב זה אינו בעל חשיבות בכל הנוגע לסילוק המזהמים ממצע הסינון , שכן פעולה זו מבוצעת ע"י שלב השטיפה הנגדית, אולם לשלב זה חשיבות רבה בכל הקשור להידוק המצע לצורך קבלת איכות סינון גבוהה מייד עם אספקת מים למסנן בשלב העבודה.